There is More! Next (terugkomdag)

Kom op zaterdag 28 oktober naar There is More! Next (terugkomdag) in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Harderwijk. Laat je opnieuw aanvuren, inspireren en bemoedigen voor jouw taak in de kerk en het koninkrijk van God!

Met Hans Maat, ds. Jaap Hansum (Hervormd Lunteren) en Arleen Westerhof (Living Your Destiny). Er is ook ruimte voor aanbidding, getuigenissen, verwerking en persoonlijk gebed.

De bijdrages tijdens deze dag zijn van:

 • Hans Maat – Hoe groei ik in een persoonlijke relatie met de Heilige Geest?
 • Ds. Jaap Hansum – Hoe geef ik het werk van de Geest vorm in mijn kerk?
 • Arleen Westerhof – over profetie

Tijd: 9.30 – 15.00 uur
Bijdrage: 5,- voor de lunch

Aanmelden

Programma

 • 09.30u Inloop met koffie en thee
 • 10.00u Aanbidding
 • 10.30u Opening Hans Maat – ‘Hoe groei ik in een persoonlijke relatie met de Heilige Geest?’
 • 11.00u Getuigenissen There is More!
 • 11.15u Jaap Hansum – ‘Hoe geef ik het werk van de Geest vorm in mijn kerk?’
 • 11.55u Getuigenissen There is More!
 • 12.00u Lunchpauze
 • 12.40u Aanbidding
 • 13.00u Arleen Westerhof – ‘Hoe geef ik vorm aan profetie?’
 • 13.40u Hans Maat – ‘Hoe gaan we verder als EW?’ + collecte
 • 13.55u Hans Maat – ‘Hoe moet ik nu verder?’
 • 14.05u Ministry o.l.v. Hans Maat
 • 14.45u Einde
 • Aansluitend: Ruimte voor persoonlijke intake door stafwerkers EW
Aanmelden

Jaap Hansum over de integratie van de Heilige Geest in de gemeente:

“Hoe geef ik vorm aan het werk van de Geest in mijn kerk?”

“Hoe ga je verder in je gemeente na There is More!? In de Maranathakerk in Lunteren is na TiM 2016 en 2017 steeds meer een andere wind gaan waaien in onze kerkdiensten. We ervaren met elkaar meer Geestkracht. Getuigenissen over Gods bevrijdend, genezend en genezend werk in het leven van gewone gemeenteleden scheppen een nieuwe ruimte en versterken het verlangen en de verwachting. Er zijn plekken in de gemeente waar we ons praktisch oefenen in de dienst van genezing en bevrijding. Als kerkenraad verdiepen we ons in het werk van de Geest en groeit het verlangen om samen te groeien in GEESTelijk leiderschap. We stuiten zeker ook op remmingen en weerstanden in onszelf en om ons heen en er is nog een hele weg te gaan. Maar onderweg zien we veel tekenen van hoop die ons met veel verlangen en vertrouwen doe uitzien naar het vervolg. Graag deel ik mijn verhaal en geef ik handreikingen over het integreren van het werk van de Geest in de lokale gemeente.”

Jaap Hansum zal tijdens There is More! Next spreken over de integratie van de Heilige Geest in de lokale gemeente.

Arleen Westerhof over de toepassing van profetie in de gemeente:

“Hoe geef ik vorm aan profetie in de lokale gemeente?”

“Tijdens de There is More! – conferentie in september was Sam Storms zeer duidelijk. ‘Profetie is niet alleen een leuk idee. Het is een gebod!’ Veel van ons verlangen daarnaar, maar de vraag is hoe? In deze toespraak zal Arleen Westerhof zich richten op de praktijk van profetie in de Nederlandse context. Wat is het verschil tussen het functioneren in de gave van profetie en een profetische bediening? Wat is profetische prediking en hoe ziet profetie uit als een normaal onderdeel van een gezond functionerende gemeente? Een van de ontwikkelingen van de laatste tijd is dat profetie niet alleen bedoeld is voor de gemeente maar ook voor daarbuiten. Op grond van haar eigen ervaringen zal Arleen toelichten hoe profetie gebruikt wordt in business, de politiek en in een nieuwe beweging voor economische hervorming.”

Arleen westerhof zal tijdens There is More! Next spreken over toepassingen van profetie in de lokale gemeente.

Geluids- en video-opnames

Bestel nu alle geluidsopnames en alle video-0pnames van There is More 2017.

Let op! Bij aanmelding voor There is More! Next ontvang je korting via het aanmeldingsformulier.

Bestel alle opnames
Gratis terugkijken op Youtube:
 • Donderdagavond: Sam Storms – De Heilige Geest in Jezus is de Heilige Geest in ons
 • Vrijdagavond: Randy Clark – De opdracht om te genezen – genezingsdienst
 • Zaterdagmiddag: Randy Clark – De pijn van verlies – wat als er geen genezing is?
 • Zaterdagavond: Reformation – Met Hans Maat, Sam Storms, Paul Martini, Randy Clark en Richie Seltzer
Bekijk gratis video-opnames (YouTube)