Sam Storms - God in ons midden

Op heldere wijze bespreekt Storms in ‘God in ons midden’ een verkeerd gebruik van de gaven van de Geest en doet vervolgens evenwichtige handreikingen voor een gezond functioneren van alle Geestesgaven in de gemeente. Iedere deelnemer aan de There is More! conferentie ontvangt dit boek.

Wat doe je als je verlangt naar meer van de Geest, maar een afkeer hebt van een verkeerd gebruik van de Geestesgaven? Hoe maak je ruimte voor de gaven zonder in te leveren op je trouw aan de Bijbel? De auteur, zelf calvinistisch predikant, bespreekt deze aarzelingen en legt vervolgens overtuigend uit hoe je de gaven gezond en effectief in de praktijk laat functioneren. Aan de hand van duidelijke Bijbeluitleg en allerlei praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je in de eredienst, de huiskring en je privéleven ruimte creëert voor de Heilige Geest met al zijn werkingen, uitingen en gaven.

De gaven van de Geest zijn ook echt ‘gaven’: geschenken van God aan de gemeente. Hij wil graag geven en dit boek laat zien hoe we kunnen ontvangen. Als de Geest zo de ruimte krijgt, zullen zowel gelovigen als buitenstaanders verbaasd concluderen dat God werkelijk in ons midden is.

Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, over 'God in ons midden'.

Wie is Sam Storms?

Sam Storms (ThM, PhD) is de oprichter van Enjoying God Ministries en senior pastor van Bridgeway Church in Oklahoma City, Oklahoma. Sam heeft meer dan twintig titels op zijn naam staan en is een populair blogger. Ook is hij een veelgevraagd spreker in kerken en op conferenties in de Verenigde Staten en daarbuiten. Hij is bestuurslid van The Gospel Coalition en noemt zichzelf ‘charismatisch calvinist’. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van een kerk die de soevereiniteit van God belichaamt door de Schrift als hoogste gezag te erkennen én door de Heilige Geest de volle ruimte te geven om zijn gaven uit te delen zoals Hij wil. Sam en zijn vrouw Ann wonen in Edmond, Oklahoma. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Meer over Sam Storms

Meer - imprint van Arrowz

Meer is een imprint van Uitgeverij Arrowz, dienstbaar aan het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Bestel het boek

‘God in ons midden’ van Sam Storms is een belangrijk boek voor de kerk van nu.

Bestel God in ons midden nu voor € 19,95!

Aanbevelingen

“God in ons midden beschrijft voluit Bijbels, maar tegelijk heel praktisch, hoe je je kunt uitstrekken naar de gaven van de Geest en hoe je als gemeente hiermee kunt omgaan. Een boek voor iedere gemeente die wil groeien in het Bijbels omgaan met de gaven van de Geest.”

Ron van der Spoel
Predikant in de Nederlandse Kerk in Nederland

  “Dit boek laat zien dat naast gebed, geloof en gehoorzaamheid ook nuchterheid, eerlijkheid, kwetsbaarheid en voorzichtigheid belangrijke voorwaarden zijn voor een gezond functioneren van de Geestesgaven. Ik hoop echt dat dit boek ertoe zal bijdragen dat de gaven van de Geest in veel kerken in Nederland een plaats krijgen zoals we dat in het Nieuwe Testament lezen.”

Jan-Maarten Goedhart
Voorzitter New Wine Nederland

  “Sam Storms durft extremen te benoemen en af te wijzen, maar geeft ook heel duidelijk aan hoe er in de gemeente ruimte kan zijn voor het werk van Gods Geest en voor het functioneren van de geestelijke gaven. Dat helpt me om God hiervoor ontspannen de ruimte te geven in mijn leven en werken.”

Hans Eschbach
Voormalig directeur van het Evangelisch Werkverband

  “Dit boek is geschreven vanuit een calvinistisch charismatisch perspectief. Vanuit een sterk ontwikkelde waardering voor de soevereiniteit van God laat hij zien dat Gods manifeste tegenwoordigheid in zijn kerk zowel door de prediking als door de werking van de geestelijke gaven geopenbaard wordt.”

Machiel Jonker
Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten