Op maandag 29 januari 2018 vindt de jaarlijkse EW Theologenconferentie plaats met het thema ‘Ruimte voor de Geest – handreikingen voor geloofs- en gemeenteopbouw’. Sprekers zijn ds. Jelle de Kok, ds. Jacques Helder en dr. Gerrit Vreugdenhil.

Een dag voor jou als predikant of kerkelijk werker met onderwijs dat aansluit bij het werk in de plaatselijke kerk en concrete handreikingen geeft over de praktijk van het werk van de Geest in gemeenteopbouw.

Bevestiging ds. Jelle de Kok
Een bijzonder moment staat gepland voor de ochtend: ds. Jelle de Kok, al lang verbonden met het EW, zal als predikant-toeruster worden bevestigd. De bevestiging zal plaatsvinden onder leiding van dr. R. de Reuver, scriba van de Protestantse kerk. Ook een afvaardiging van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Wilsum zal aanwezig zijn.

“Ruimte voor de Geest”

Op There is More! vroegen we ds. Jelle de Kok (EW) en dr. Gerrit Vreugdenhil (PKN Gouda) waarom zijn de aandacht voor het werk van de Geest zo belangrijk vinden.

Jelle de Kok: “Het werk van de Heilige Geest moet een veel grotere plek krijgen in onze gemeentes. Ik denk dat daar grote zegen op zal rusten. Het is nog een hele zoektocht hoe we dat moeten doen, maar dat punt maken we absoluut met deze conferentie. Als we naast de prediking van het Woord veel meer tijd nemen voor gebed, na een kerkdienst of misschien wel in een kerkdienst, dan kan God veel krachtiger werken dan Hij nu doet. Dat is mijn diepe overtuiging en ik hoop dat daar meer ruimte voor gaat komen in Nederland.”

Gerrit Vreugdenhil: “Als er één ding vandaag de dag belangrijk is, is dat we zicht hebben op wat de Here God met zijn gemeente wil. Profetie is daarin ontzettend fundamenteel: dat je luistert naar de stem van God. Wat zijn zijn plannen en verlangens voor de gemeente in onze concrete situatie?”

Sprekers

Na zijn bevestiging zal ds. Jelle de Kok zelf de eerste lezing van de dag verzorgen. Hij zal spreken over het thema ‘Ruimte voor de Geest – handreikingen voor de praktijk van geloofs- en gemeenteopbouw’ en ingaan op vragen als: Welke visie hebben we op het werk van de Heilige Geest in ons werk en in onze theologie? Welke blokkades kun je tegenkomen? Valt het werk van de Geest te structureren? Voor de praktijk van gemeenteopbouw zal hij handreikingen doen hoe je het werk van de Geest praktiseert en stimuleert in een traditionele setting.

Na de lunch zal ds. Jacques Helder, predikant in Scherpenzeel en voorzitter van de Lucasorde, reflecteren op de bijdrage van Jelle en ook zelf ervaringen inbrengen en op vragen van predikanten ingaan.

Daarna zal dr. Gerrit Vreugdenhil uit Gouda spreken over ‘De gemeente dienen in betoon van Geest en kracht’, waarin hij ook in gaat op de geestelijke strijd die dit met zich meebrengt. Hoe ga je om met strijd wanneer je meer ruimte geeft voor de Geest in de gemeente? Hoe ga je om met de pijlen van ontmoediging en verleiding die op je afkomen?

Locatie: Kerkelijk Centrum de Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk
Datum en tijd: maandag 29 januari van 10:00 – 15:30 (9:30 inloop met koffie/thee)
Prijs: €25,- (EW-Partner) of €35,- (geen EW-Partner)