There is More! Next Drachten

Met There is More! Next biedt het Evangelisch Werkverband in de regio momenten van onderwijs, bemoediging en gebed. De eerstvolgende is op vrijdag 9 februari 2018 (9.30 – 15.30u) in De Oase in Drachten (Ringweg 3). Gratis toegang (incl. lunch)! Het thema is ‘Hearing God’s Voice’: Hoe kan je de stem van de Heilige Geest leren verstaan in je leven en hoe kan je de gave van profetie ontdekken en beoefenen? 

[Update 7 febr. 20.00u] There is More! Next Drachten is helaas volgeboekt.

Ervaring opdoen
Met There is More! Next bieden we je een ervaringsplek in een vertrouwde omgeving waar je stevig onderwijs ontvangt over het werk van de Heilige Geest en waar je kan groeien in een diepere relatie met Christus. We bieden bewust veel ruimte om voor je te laten bidden.

God spreekt
Met de komst van There is More zien we in veel kerken en onder vele christenen de aandacht voor Gods spreken en voor de werken van de Heilige Geest toenemen. Die beweging, waarin jij God ook ervaart en waarin Zijn spreken door Woord & Geest centraal staat, willen we verder stimuleren.

Voor de kerk in het Noorden
De kerk in het Noorden heeft het niet makkelijk. In de afgelopen decennia zijn meerdere kerken gesloten. Maar we zien ook hoe God nieuwe dingen doet. We zijn daarom als EW juist ook in het Noorden heel actief om het vuur aan te wakkeren voor een herleving van de kerk.

Aanmelden voor There is More! Next Drachten (volgeboekt)
            

Andrew Chapman en zijn verhaal over profetie

Andrew Chapman & Hans Maat

Andrew Chapman
Andrew Chapman heeft een bijzonder verhaal en de getuigenissen die hij vertelt zijn prachtig. Een verhaal dat je wilt horen en dat doordrenkt is van goddelijke ontmoetingen. Jarenlang zwierf Andrew door de straten van Londen om te ontdekken hoe God spreekt, mensen raakt en wil terugbrengen bij God de Vader. Zo vertelt hij hoe God de cultuur verandert, de economie beïnvloedt en zelfs in het kabinet voor wonderen zorgt. Het is de nieuwe werkelijkheid waarin wij veel mogen verwachten van God die grote dingen doet. Onder Gods leiding ontwikkelde hij een trainingsschool en Andrew is nu directeur van de London School of Supernatural Ministries (LSSM). Daar worden christenen van alle leeftijden getraind in gebed, gehoorzaamheid, geloof en bovenal de liefde van God. Andrew Chapman heeft een zeer profetische bediening en wij nodigen hem ook uit om de woorden van God over jouw leven te spreken.

Hans Maat
Hans Maat is directeur van het Evangelisch Werkverband en initiatiefnemer van There is More! Na een ontmoeting raakte hij in 2014 bevriend met Andrew. De bediening van Hans kwam in een stroomversnelling door het leren kennen van de Geest. Naast de aandacht voor alle gaven en voor genezing en bevrijding, is profetie een wezenlijke gave waar hij naar streeft. Profetie en het spreken van God zijn binnen het EW vandaag de dag dan ook meer regel dan uitzondering en Hans wil daar graag van getuigen. De missie van Hans Maat is de geestelijke vernieuwing van de kerk en een waarachtig discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. Met name de jongere generaties hebben zijn hart en hij wil nu het fundament leggen voor de kerk van de toekomst.

There is More! Next Hardinxveld-Giessendam

Er is ook een There is More! Next bijeenkomst gepland op vrijdag 1 juni 2018 in Hardinxveld-Giessendam (onder voorbehoud). De eerder gecommuniceerde There is More! Next in Zwolle (juni) is komen te vervallen.