Op 1 juni vind de volgende There is More! Next – conferentie plaats in Zalencentrum De Parel in Hardinxveld. Het thema van deze conferentie is ‘Hearing God’s Voice’: Hoe kan je de stem van de Heilige Geest leren verstaan in je leven en hoe kan je de gave van profetie ontdekken en beoefenen? 

Spreker is Alan Ross. Hij is voorganger in de Gateway Church in Schotland en reist al twintig jaar de wereld rond om lokale kerken en christenen te dienen met zijn profetische gaven. Op There is More! Next zal hij spreken over de profetische gaven. Het is geweldig dat Alan bereid is om bij ons te komen en uit zijn grote ervaring met ons te delen uit het Woord van God.

Voor meer informatie, ga naar www.thereismore.nl/next.