Elke middag is er ruimte om gebed met handoplegging te ontvangen in de sessies van impartation (‘overdracht van zalving’) o.l.v. de bediening van Randy Clark. Dit zijn momenten waar we veel van verwachten en we zullen het, ondanks dat we met velen zijn, organisatorisch zo goed mogelijk laten verlopen. Ga er echter niet overspannen mee om. Wie aanhoudend bidt, ontvangt ook op andere momenten en plaatsen van God een zegen van vrede, van kracht of van datgene wat Hij je wil geven.

In 2 Timotheus 4:7 spoort de apostel Paulus, die de overweldigende kracht van God uit eigen ervaring als geen ander kende, de jonge leraar en pastor Timotheüs aan:

‘Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’ 

Paulus zegt: wees niet timide. Denk eraan wat je onder handoplegging hebt ontvangen. Ga er vrijmoedig in staan en Gods gave zal werkzaam zijn door jou heen. Wij willen jouw verlangen zegenen met gebed en handoplegging. Aansporen om het vuur brandend te houden en vrijmoedig getuige te zijn van onze Heer Jezus Christus. We bieden een veilige omgeving om te ontvangen en te oefenen.

In het boek ‘Er is meer!’ van Randy Clark staat een aansprekende uitleg en pleidooi om de leer van de handoplegging en de overdracht van zalving te herwaarderen. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van There is More! 2016. Bestel het via www.ewv.nl of download het inkijkexemplaar.