Onze motivatie voor deze conferentie richt zich vooral op het ontvangen van méér van Gods Geest. In het boek van Dr. Randy Clark, ‘Er is meer!’ (2016) beschrijft Randy wat hij onder dat méér precies verstaat. “Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk”.

We krijgen wel eens de vraag: ‘Hoezo meer? In Christus hebben we toch alles?’ Wij belijden juist beide: in Christus hebben we de volheid van God ontvangen (Kol. 2) en juist daarom is er voor ons mensen altijd méér om van Hem te kunnen ontvangen. Gods Woord belooft ons dat Hij door de kracht die in ons werkt bij machte om oneindig veel méér te doen dan wij kunnen bidden of bedenken (Ef. 3). We verwachten de toekomstige volheid van Gods Koninkrijk, maar nu al zijn we in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten (Ef. 1). We mogen de liefde van Christus kennen, die alle verstand te boven gaat, opdat we zullen volstromen met Gods volkomenheid (Ef.3). Het méér van Gods Geest mogen we ontvangen uit zijn oneindige overvloed en zijn grote genade.