Over het Evangelisch Werkverband

Het EW verlangt intens naar een krachtige herleving van de kerk. Als protestants-evangelische beweging zetten we ons in voor geestelijke vernieuwing van de traditionele kerk en m.n. de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze droom voor Nederland is een kerk waar Jezus Christus  centraal staat en waar we leven vanuit de kracht van Gods Geest. Een kerk die de voorhoede vormt van dat Koninkrijk dat er nu al is en dat nog tot voltooiing komt als Christus terugkomt. Het raakt ons dat het grootste deel van Nederland Jezus Christus niet kent en dat de kerk te zwak lijkt te zijn om Hem bekend te maken. Maar we houden vast aan Gods trouw en beloften en strekken ons uit naar de kracht van Zijn Geest. We geloven dat deze tijd een tijd is waarin de Westerse kerk opnieuw een krachtige herleving zal gaan doormaken waardoor velen tot geloof zullen komen.

Word Partner

Samen met onze Partners in vernieuwing vormen we een netwerk van kerkleiders die verlangen naar méér. Dat zijn predikanten, kerkelijk werkers, pioniers, ondernemers en bevlogen gelovigen die discipelen willen maken voor Jezus en in de kracht van de Heilige Geest willen wandelen.

 • Partners zijn kerkleiders die met het EW mee willen werken aan geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk, m.n. in de PKN.
 • Als Partner ben je als predikant, kerkelijk werker, pionier of op een andere manier als leider actief in de kerk en/of je bent actief voor het EW.
 • Je bouwt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langdurig met het EW optrekken.
 • We ondersteunen Partners in persoonlijke discipelschap in de kracht van de Heilige Geest door:
  • conferenties als There is More, There is More Next, EW Theologenconferentie 
  • trainingen als ‘In Christus verbonden’ en de EW-leidershuddels
 • We ondersteunen Partners met advies en begeleiding
 • Partners ontvangen Partner-korting op veel van onze activiteiten

Voor €9,95 per maand word je Partner.

Word Partner

Word Vriend

Als Vriend maak je de geestelijke vernieuwing in de kerk mogelijk door het werk van het EW financieel te ondersteunen. Kies als nieuwe donateur een cadeau uit!

Word Vriend

Thema's, Activiteiten en Publicaties

Thema’s waarin we actief zijn:

 • Gaven van de Geest
 • Genezing en bevrijding
 • Gebed(spastoraat)
 • Discipelschap
 • Pionieren
 • Eredienst & liturgische vernieuwing

Wat we doen:

 • Begeleiden en bekrachtigen van predikanten en andere leiders in de kerk
 • Organiseren van regionale en landelijke events voor geestelijke vernieuwing
 • Starten van nieuwe, missionaire kerken en gemeenschappen (pioniersplekken)
 • Toerusten van gemeenteleden
 • Adviseren van kerkenraden

Activiteiten:

 • There is More! leidersconferenties
 • EW Vernieuwingsfestival (www.vernieuwingsfestival.nl)
 • EW Theologenconferentie
 • Vernieuwingsavonden, cursussen en toerusting in de regio
 • Gebedsretraites

Publicaties:

 • de protestants-evangelische liedbundel ‘Hemelhoog’, zie www.hemelhoog.nl
 • de Bouwstenen Bijbelschool
 • materialen voor Gemeente Groei Groepen
 • gemeenteproject ‘50 Dagen op weg met God’

Kijk op www.ewv.nl voor meer informatie.