Programma tijdens conferentie

Donderdag

Ochtend

Hans Maat
Openingssessie: Kom Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw uw kerk

Sam Storms
Hoe luister je naar Gods stem?

Robby Dawkins
Doen wat Jezus deed + ministry (gebed)

Middag

David Wagner
Biografie en profetisch gebed

Sam Storms
De openbaring van de Bijbel t.o.v. de openbaringsgaven van de Geest

Seminars, gericht op oefenen

Matt Palmer
Bidden in de kleine groep(kring): oefenen met de Geestesgaven

David Wagner:
Leren profeteren

Avond

Robbie Dawkins
Geloof is risico nemen + impartation (gebed om zalving en persoonlijk gebed)

Vrijdag

Ochtend

Gerrit Vreugdenhil
Delen in de zalving van Jezus Christus

Robby Dawkins
Het koninkrijk uitleven

Sam Storms
De profetische bediening van de plaatselijke gemeente: valkuilen en gevaren

Middag

Robby Dawkins
Evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest

Sam Storms
Hoe geef je en toets je profetische woorden in de gemeente

David Wagner
Profetische bediening

Seminars(keuze)

Arleen Westerhof
Leren profeteren en toetsing

John en Kathryn Baak
Medisch en theologisch perspectief op genezing en bevrijding

Avond

Robby Dawkins
De manifeste aanwezigheid van God + impartation(overdracht van zalving en ministry)

Zaterdag

Ochtend

Sam Storms
De Geest in lofprijzing en aanbidding

Middag

Robby Dawkins
Het koninkrijk uitleven II – bediening van genezing

David Wagner
De liefde van de Vader – identiteit in Christus

Robby Dawkins & David Wagner
Genezing en bevrijding in de praktijk van evangelisatie –  impartation (profetische ministry)

Avond

Avond voor conferentiegangers en publiek
In Christ alone

m.m.v. Robby Dawkins, Sam Storms, David Wagner, Hans Maat, Gerrit Vreugdenhil e.a.

 

There is More! 2018

Info & Tickets

Lees verder