Dr. Randy Clark

Dr. Randy Clark is oprichter van Global Awakening, een opwekkingsbeweging die zich, door onderwijs en gebed, wereldwijd inzet om christenen te vernieuwen en te activeren in de gaven van de Heilige Geest. Randy Clark legt zich vooral toe op het bemoedigen van pastors en voorgangers. Clark studeerde theologie en promoveerde aan de United Theological Seminary in Ohio.

We zijn blij dat Randy Clark opnieuw wil komen. Hij is ook zelf overtuigd van het belang van deze beweging in Nederland. We hebben Randy Clark leren kennen als een nederige man die in zijn onderwijs verrassende theologische inzichten combineert met verhalen uit zijn jarenlange en wereldwijde ervaring. Zijn onderwijs vergroot het geloof dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Wij erkennen zijn krachtige bediening en de vrucht op zijn werk. Clark kent een opvallende bediening van genezing en zag blinden ziende worden, dove oren geopend en verlamden die werden opgericht. Zijn passie is echter dat pastors en gewone gelovigen zelf ontdekken wat God door hen heen wil geven. God heeft hem gebruikt en velen in vuur en vlam gezet voor Christus en het Koninkrijk van God. Door zijn jarenlange ervaring en evenwicht is hij niet onbekend met teleurstellingen, falen of vervolging en daar spreekt hij openhartig over. Ook zal hij ingaan op de complexe vragen die er zijn rond genezing.

Randy Clark is een internationaal spreker die zich vooral toelegt op het dienen van pastors en voorgangers en geeft door wat hij om niet ontvangen heeft. Door handoplegging en gebed wordt ‘impartation’ nagestreefd. Impartation, is nog het best te vertalen met toedeling. Denk aan Paulus en Timotheüs, Elia en Elisa, Mozes en Jozua. Hoewel zijn theologische kennis hem hielp om in zijn denominatie richting te geven, bereidde zijn scholing hem niet voor op een gebrek aan groei in zijn gemeente, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wanhopig zocht hij naar de geestelijke doorbraken voor zijn gemeente en dit zoeken werd ook het keerpunt in zijn bediening. Maanden van vasten en gebed kwamen tot een climax toen hij binnenliep in een kleine kerk en daar machtig werd aangeraakt door God en hierdoor ontstond een opwekking die uiteindelijk miljoenen mensen beïnvloedde.

Boek Randy Clark: ‘De opdracht om te genezen’
Vorig jaar bracht het Evangelisch Werkverband het boek ‘Er is meer!’ uit van dr. Randy Clark. Dit jaar brengt zij ‘De opdracht om te genezen’. In dit boek combineert Randy Clark de praktijkervaring van zijn uitzonderlijke genezingsbediening met een grondige kennis van de Bijbelse, theologische en historische kwesties die rond dit onderwerp spelen. Een krachtige aansporing om Jezus te volgen in woord én daad.

Meer over het boek 'De opdracht om te genezen' van Randy Clark

Dr. Sam Storms

Dit jaar hebben wij een nieuwe spreker uitgenodigd, namelijk dr. Sam Storms (USA). Sam Storms is senior pastor, hoogleraar, lid van The Gospel Coalition en onderdeel van Desiring God. Sam Storms groeide op in een conservatief ‘southern baptist’ klimaat waarin de charismatische beweging werd bekritiseerd. Hij heeft lang gedacht dat een calvinist niet tegelijkertijd een charismatisch christen kon zijn die in tongen sprak, vurig bad voor de zieken, profeteerde en mensen bevrijdde. Velen probeerden hem te overtuigen dat mensen die verwachtingsvol bidden voor wonderen en miraculeuze genezingen geneigd zijn om het belang van goede exegese te ontkennen. Anderen voelden juist onbehagen in zijn hardnekkig en zorgvuldig studeren op de Schrift waar het ging om bovennatuurlijke verschijnselen. Vooral vanuit de zorg dat de dogmatiek de Geest zou kunnen uitdoven. Maar voor Sam, die een reis maakte naar het leren kennen van het krachtige werk van de Heilige Geest en zijn gaven, gaan Woord en Geest samen, is er ruimte voor profetie en voor de veelkleurige gaven van Gods Geest.

Hij is uitstekend in staat om de karikaturen tussen de meer op het Woord van God gerichte groepen en zij die het werk van de Geest accentueren, weg te nemen. Daarnaast zien wij uit naar zijn komst omdat hij het belang van profetie zal uitwerken en dit zal doen in de context van de vernieuwing van plaatselijke kerken. Sam Storms is senior pastor van een zeer grote gemeente, is zowel bekend met dr. Randy Clark, waar hij graag mee wil samenwerken als een vriend van de bekende John Piper en prof. dr. Jack Deere.

Lees meer over Sam Storms:
– Over Sam Storms: www.samstorms.com
– Video: Getuigenis Sam Storms: YouTube
– Video: Wat is een ‘Charismatisch calvinist’?: YouTube

Boek Sam Storms: ‘God in ons midden’
Ter gelegenheid van de komst van dr. Sam Storms naar de There is More! – conferentie heeft het Evangelisch Werkverband het boek ‘God in ons midden – de gaven van de Geest in de praktijk’ uitgegeven. In dit boek bespreek Storms de aarzelingen die er zijn rondom de gaven de Geest en legt hij vervolgens overtuigend uit hoe je de gaven gezond en effectief in de praktijk laat functioneren. Aan de hand van duidelijke Bijbeluitleg en allerlei praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je in de eredienst, de huiskring en je privéleven ruimte creëert voor de Heilige Geest met al zijn werkingen, uitingen en gaven.

Meer over het boek 'God in ons midden' van Sam Storms

Paul Martini en Richie Selzer

Paul Martini werkt als evangelist bij Global Awakening. Hij geeft onderwijs over de gaven van de Heilige Geest. Met name het onderwijs over de vrede van God raakt mensen diep aan. Paul Martini heeft jarenlang met Randy Clark gereisd en heeft ook een eigen bediening. Wij kennen Paul als een dienende en bescheiden man. Het hart van Paul Martini ligt vooral bij het trainen en toerusten van het lichaam van Christus, gericht op evangelisatie en genezing, om het verschil te kunnen maken in de omgeving en de cultuur.

Paul is inmiddels een internationaal spreker die in meer dan 30 landen op vijf continenten werkzaam was. Met humor en op krachtige wijze legt hij uit hoe het leven door de Geest werkt in het leven van een gelovige. Gedurende zijn reizen zag hij vele tekenen en wonderen in zijn bediening voor Jezus. Paul studeerde aan de Phoenix University of Theology en aan de Regent University.

Ook komt de Australische Richie Selzer mee die enerzijds assisteert in momenten van gebed door handoplegging, maar ook een seminar zal geven over evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest. Op de zondag na de conferentie spreekt hij in diverse kerken. Richie is, zeker ook voor jonge mensen een absolute aanrader en voor allen die het getuigenis van Christus willen delen, waar zij ook zijn.

Hans Maat

Hans Maat is kerkvernieuwer en directeur van het Evangelisch Werkverband en heeft daarmee grote betrokkenheid op de vernieuwing van het protestantisme van vandaag. Met de There is More conferenties zet hij zich in voor een kerk die Jezus Christus als Heer in het middelpunt plaatst en toegerust is om te leven in de kracht van de Heilige Geest. Opgegroeid in de hervormde traditie – met een accent op het Woord van God – maakte hij een ontwikkeling mee naar een bediening van Woord én Geest. Middels zijn bediening bij het EW verbindt hij mensen met het liefdevolle en krachtige werk van de Heilige Geest. Hans heeft een brede visie van whole life discipleship, maar kiest bewust voor een scherpe focus waarbij hij nu het accent legt op de bediening van genezing en bevrijding in kerk en samenleving als integraal onderdeel van discipelschap.

Hans zag in de afgelopen jaren vele wonderen en tekenen van het Koninkrijk. Mensen kwamen tot geloof, werden genezen en bevrijd. De kruisbestuiving tussen tradities en een radicaal leven van gehoorzaamheid heeft zijn hart. Lang werkte hij in leidinggevende functies in het onderwijs en het landelijke jeugdwerk van de HGJB en de Wittenberg. Hij gaf toerusting aan tienduizenden jongeren, jeugdleiders en kerken/oudstenraden. Na de pedagogische academie studeerde hij onderwijskunde en later theologie. De diepe aanraking van de Heilige Geest kwam voort uit de dorst naar meer van God en naar de krachtige werking van de Heilige Geest in zijn leven. Hans wordt gedreven door het diepe verlangen naar een reformatie. De positie bij het Evangelisch Werkverband stelt hem in staat om voorgangers te dienen en te bemoedigen. Met name de traditionele kerk, hij werkt vooral voor de PKN, heeft zijn hart. Daarbij is de kruisbestuiving tussen tradities en de onderlinge eenheid zijn doel. Hans is ook oprichter en liedschrijver van de bekende band Sela, samensteller van de bundel Hemelhoog en schreef vele liederen, waaronder bekende als ‘Ik zal er zijn’, ‘Heer wijs mij uw weg’, ‘De wind steekt op’, ‘Gebed om zegen’ en ‘Vreugde van mijn hart’.